பக்கங்கள்

August 26, 2010

இன்றைய து'ஆ


“என் இறைவா! எனக்கு எதை பற்றி ஞானம் இல்லையோ அதை உன்னிடத்திலே கேட்பதை விட்டும் உன்னிடம் நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன்; நீ என்னை மன்னித்து எனக்கு அருள் புரியவில்லையானால் நஷ்டமடைந்தோரில் நான் ஆகிவிடுவேன்” (ஸூறா ஹூது:47)

 • தமிழில்: றப்பி இன்னீ அ'ஊஜுபிக அன் அஸ்அலக மா லய்ஸ லி பிஹி இல்முன் வ இல்லா தஃக்ஃபிர்லீ பிஹி இல்முன் வ இல்லா தஃக்ஃபிர்லி வ தர்ஹம்னி அகும் மினல் காசிரீன்
 • ஒலி வடிவில் கேட்க இங்கே கிளிக்கவும். (RealPlayer Format)


.

2 comments:

 1. Masaallah.

  Arabic, Tamil and Arab Tamil ! alhamthulillaah.
  It is really good way of presentation.
  Please visit
  http://seasonsali.blogspot.com/2010/08/surat-al-qadr-power.html
  Please continue to give more like this.
  Wssalam

  ReplyDelete
 2. wa Alaykum as salam brother,

  Jazakumullah Khayr for the encouragement. May Allah reward your efforts as well.

  wa Salam,

  ReplyDelete