பக்கங்கள்

August 25, 2010

இன்றைய திருக்குர்'ஆன் வசனம்

"முஃமின்களே!) நீங்கள் அல்லாஹ்வின் வசனங்களை நம்புவோராக இருப்பின் அல்லாஹ்வின் பெயர் கூறப்பட்டு (அறுக்கப்பட்டவற்றின் மாமிசத்தையே) புசியுங்கள்." (அன்ஆம்: 118).

No comments:

Post a Comment