பக்கங்கள்

August 24, 2010

இன்றைய ஹதீத்

‘ரமழான் மாதம் வந்துவிட்டால் சுவர்க்கத்தின வாயில்கள் திறக்கப்படும், நரகத்தின் வாயில்கள் மூடப்படும், ஷைத்தான்கள் விலங்கிடப்படுகின்றனர்’ என நபிகளார் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.
(முத்தபகுன் அலைஹி).

No comments:

Post a Comment