பக்கங்கள்

August 24, 2010

இன்றைய திருக்குர்'ஆன் வசனம்

உங்கள் இறைவனின் மன்னிப்பிற்கும் சுவர்க்கத்திற்கும் விரைந்து செல்லுங்கள். அதன் விசாலம் வானங்கள், பூமியின் விசாலத்தை போன்றது. (அது) இறை அச்சம் உடையவர்களுக்காகவே தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
(திருமறை 3:133)


.

No comments:

Post a Comment